Dokument

Experimentell djurstudie som jämför HLR med eller utan inblåsningar här.

Erfarenheter efter införandet av HLR med enbart bröstkompressioner i Arizona hittar du här.

Registerstudie som jämför utfallet mellan HLR med eller utan inblåsningar i Sverige hittar du här.

Resultat från den föregående studien TANGO.

Meta-analys från Cochrane om HLR med enbart bröstkompressioner kan du hitta här.

Vanliga Frågor hittar du här.