• TANGO2: En nationell hjärtstoppsstudie

    Personer som drabbas av hjärtstopp behöver omgående hjärt-lungräddning (HLR) för att öka chansen till överlevnad. Idag används två metoder av HLR, enbart bröstkompressioner eller kompressioner tillsammans med inblåsningar. TANGO2 studiens mål är att studera vilken metod, innan ankomst av ambulans, som är bäst lämpad för lekmän med tidigare HLR utbildning.