Vanliga frågor

Allmänt:

1.  Behöver man inte göra inblåsningar under HLR?

Det är oerhört viktigt att göra HLR vid hjärtstopp, det kan fördubbla sannolikheten att överleva. Det finns inga säkra data som talar för att man behöver göra inblåsningar vid den vanligaste typen av hjärtstopp som beror på en rytmrubbning i hjärtat. Vid denna typ av hjärtstopp finns det syre lagrat i blodbanan som räcker den första tiden. Detta gäller inte vid drunkning, kvävning, olycksfall och barn under 18 år och dessa fall ingår inte i studien. Det finns även tydliga data som visar att det kan vara skadligt med avbrott i bröstkompressionerna vid HLR. Syftet med denna studie är att undersöka om en förenklad metod av HLR med enbart bröstkompressioner kan leda till högre överlevnad än traditionell HLR i utvalda fall.

2. I egenskap av HLR-utbildad privatperson, måste jag följa instruktionerna från SOS-alarm?

Som HLR-utbildat vittne av hjärtstopp är det av yttersta vikt att du snabbt larmar SOS-alarm och sedan snabbt startar HLR. Tiden till larm och start av HLR är avgörande! Du kan komma att få instruktioner från larmoperatören om att utföra HLR enligt en specifik metod. Du har givetvis rätt att utföra HLR enligt den metod du är bekvämast med. Enligt gällande riktlinjer (Svenska rådet för hjärt-lungräddning) skall HLR innehålla bröstkompressioner och inblåsningar i förhållandet 30:2. Om du är outbildad eller känner dig osäker kan man redan enligt dagens riktlinjer utföra HLR med endast bröstkompressioner i väntan på ambulans.

3. Kan jag komma i kontakt med er efter att ha utfört HLR?

Ja, har du utfört HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus kan du maila till oss eller ringa oss dagtid på telefonnummer 08-6163826. Vi kommer gärna i kontakt med dig som utfört HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus.

4. Kan man kontakta er för att veta hur det gick för den drabbade?

Vi kommer gärna i kontakt med dig som har utfört HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus. Din insats bidrar till att rädda liv! Av sekretesskäl kan vi tyvärr inte ge någon information om hur det har gått i enskilda fall. (Det förekommer i undantagsfall att överlevare vill kontakta den eller dem som hjälp till att rädda er, vi kan i sådana fall förmedla den kontakten på överlevarens initiativ men detta är ingenting som sker regelmässigt)

SMS-livräddare:

5. Jag är SMS-livräddare, kan jag få instruktion om vilken metod av HLR jag ska utföra vid larm?

Ja! Om du inte får någon information, gör HLR som vanligt i väntan på ambulans. Vi arbetar för närvarande med en teknisk lösning så att SMS-livräddare automatiskt får information om vilken metod av HLR ni bör utföra.

Ambulansen:

1. Ändras rutinerna för omhändertagande av hjärtstoppspatienter för ambulansen av TANGO2?

Nej, ambulanspersonal utför A-HLR enligt dagens riktlinjer i alla fall av hjärtstopp utanför sjukhus. Under utlarmning kan information om att det rör sig om ett TANGO2-fall utgå via RAKEL. Denna information är avsedd för Räddningstjänst och Polis.

2. Hur dokumenteras omhändertagandet innan ambulansens ankomst i hjärt-lungräddningsregistret?

Det är av stor vikt att dokumentera vilken typ av HLR som utfördes innan er ankomst av både lekmän och Räddningstjänst och Polis. Uppdaterade formuleringar i Hjärt-lungräddningsregistret 2015 kommer att underlätta denna process.